Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o.

Hrvatski | English


Memorijske kartice za digitalne tahografe


Memorijske kartice za digitalne tahografe standardnih su dimenzija kao i uobičajene kreditne kartice. Sustav digitalnog tahografa podrazumijeva snimanje podataka o vozaču kako u čipu pametne kartice tako i unutar svoje radne memorije. Svaki put prilikom upravljanja vozilom mobilni radnik je dužan koristiti svoju karticu vozača. Prijevoznici koji posjeduju svoju karticu prijevoznika moraju periodički skidati i prikupljati informacije sa uređaja iz vozila te s kartice pojedinog mobilnog radnika kako bi mogli potvrditi njihovu sukladnost.

Uloga nazornih tijela je provjera sukladnosti podataka u sustavu digitalnog tahografa. Ovlaštenim nadzornim službenim osobama izdaju se posebne kartice koje im omogućuju direktno očitavanje ispisa digitalnog tahografa. Ovlaštene nadzorne službene osobe će kontrole obavljaju kako na cesti tako i u krugovima prijevozničkih tvrtki.


Kartica vozača


Kartica vozača izdaje se na ime vozača koji ima važeću vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije. Kartica ima kapacitet memorije za pohranu podataka od najmanje 28 radnih dana vozača. Vozač se smije koristiti isključivo karticom vozača koja glasi na njegovo ime; zlouporaba kartice podliježe kaznenoj odgovornosti.

Saznajte više..Kartica prijevoznika


Kartica prijevoznika se na zahtjev zakonskog zastupnika prijevoznika izdaje na ime ovlaštene osobe prijevoznika zaposlene kod prijevoznika koji obavlja djelatnost prijevoza u Republici Hrvatskoj. Svrha ove kartice je zaštita podataka koji se nalaze u digitalnom tahografu, a odnose se na tvrtku prijevoznika.

Saznajte više..Kartica nadzornog tijela


Kartica nadzornog tijela izdaje se na ime nadzorne službene osobe zaposlene u nadzornom tijelu (inspekcija cestovnog prometa i policijski službenici). Nadzorna službena osoba mora biti osposobljena sukladno zakonskim odredbama za provođenje nadzora nad radom digitalnih tahografa. Korisnik kartice ima mogućnost pristupa cjelokupnoj memoriji digitalnog tahografa, kao i prijenosu podataka na neki drugi medij. Kartica pohranjuje i sve aktivnosti koje je nadzorna službena osoba poduzela upisujući datum i vrijeme svake poduzete radnje.

Saznajte više..Kartica radionice


Kartica radionice izdaje se na ime tehničara zaposlenog u ovlaštenoj radionici koja obavlja djelatnost temeljem dozvole Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Tehničar mora biti osposobljen sukladno zakonskim odredbama, što dokazuje potvrdom o završenom školovanju za ispitivanje i ugradnju tahografa prema programu odobrenom od Ministarstva (nadležnog za obrazovanje).

Saznajte više..