Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o.

Hrvatski | English


Ispravno snimljene fotografije


Na izgled i veličinu fotografije koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje osobne iskaznice/putovnice primjenjuju se odgovarajući podzakonski akti (Pravilnici) kojima se određuje izgled fotografija, a kojima su propisane sljedeće karakteristike:

  • Fotografije bi trebale izraditi stručna osoba (fotografa), kako bi se postigla odgovarajuća kvaliteta fotografije i svi navedeni uvjeti. Da bi fotografija zadovoljila spomenute zahtjeve, podzakonskim aktima je odredeno da ne može biti izradena aparatima za samofotografiranje (automatima), niti smije biti retuširana. Fotografija mora biti izrađena na bijelom, tankom, sjajnom fotopapiru. Osvjetljenje mora biti adekvatno i jednoliko za snimanje lica koje osigurava prirodne tonove kože i visoki stupanj prikaza detalja (madeža, bradavica, ožiljaka i dr.), minimalizira sjene i refleksije. Pozadina-podloga na fotografiji mora biti jednolika a kod fotografija u boji koriste se svijetle i blago kontrastne boje s obzirom na boju kose i ten fotografirane osobe:

  • Svijetlo plava
  • Bež
  • Blijedo siva
  • Bijela
  • Svijetlo smeđa
  • Pozadina ne smije biti tamna.