Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o.

Hrvatski | English


Tko može podnijeti zahtjev za izdavanje kartice prijevoznika?


Zahtjev za izdavanje kartice prijevoznika može podnijeti zakonski zastupnik trgovačkog društva ili obrta koji ima registriranu djelatnost za prijevoz u Republici Hrvatskoj. Zakonski zastupnik je osoba koja je upisana kao zastupnik društva/obrta u sudskom /obrtnom registru.

Zahtjev se može predati osobno u uredu izdavatelja kartica ili putem pošte (preporučeno). U slučaju kada se zahtjev predaje poštom, podnositelj je dužan priložiti fotokopije svih dokumenata koji se zahtijevaju. Slanje zahtjeva elektroničkom poštom nije moguće.POTREBNA DOKUMENTACIJA