Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o.

Hrvatski | English


Tko može podnijeti zahtjev za izdavanje kartice radionice?


Zahtjev za izdavanje kartice radionice može podnijeti zakonski zastupnik trgovačkog društva ili obrta koji ima registriranu djelatnost radionice za digitalni tahograf, odnosno temeljem dozvole Ministarstva mora, prometa i infrastrukture može obavljati djelatnosti provjere i pregleda tahografa, ugradnje i ispitivanja tahografa, popravaka i demontaže tahografa. Zakonski zastupnik je osoba koja je upisana kao zastupnik trgovačkog društva/obrta u sudskom/obrtnom registru.

Zahtjev se može predati osobno u uredu izdavatelja kartica ili putem pošte (preporučeno). U slučaju kada se zahtjev predaje poštom, podnositelj je dužan priložiti fotokopije svih dokumenata koji se zahtijevaju. Slanje zahtjeva elektroničkom poštom nije moguće.POTREBNA DOKUMENTACIJA