Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o.

Hrvatski | English


Tko može podnijeti zahtjev za izdavanje kartice vozača?


Zahtjev za izdavanje kartice vozača može podnijeti hrvatski državljanin koji posjeduje važeću vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije, ali i strani državljanin uz uvjet da priloži sve potrebne dokumente, ovisno o vrsti boravka; strani državljani s odobrenim privremenim boravkom prilažu važeću putnu ispravu, potvrdu o privremenom boravku u Republici Hrvatskoj i radnu dozvolu, a strani državljani s odobrenim stalnim boravkom prilažu osobnu iskaznicu za stranca i radnu dozvolu.

Zahtjev se može predati osobno u uredu izdavatelja kartica ili putem pošte (preporučeno). U slučaju kada se zahtjev predaje poštom, podnositelj je dužan priložiti fotokopije svih dokumenata koji se zahtijevaju, dok potpis vozaca na zahtjevu mora biti javnobilježnicki ovjeren. Slanje zahtjeva elektronickom poštom nije moguce.POTREBNA DOKUMENTACIJA


  • Dodatna pravila za izdavanje kartice vozača stranom državljaninu
  • Kada je podnositelj zahtjeva za izdavanje kartice vozača strani državljanin, uz sve prethodno navedene dokumente koje prilaže u originalu na jeziku zemlje koja je izdala dokumente, obvezan je priložiti i prijevod istih dokumenata od ovlaštenog sudskog tumača.
  • Kartica vozača za strane državljane, odnosno osobe koje zahtjevaju izdavanje kartice vozača na temelju radne dozvole se izdaje s rokom valjanosti koji je jednak roku na koji je izdana radna dozvola stranog državljana.