Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o.

Hrvatski | English


Digitalni tahograf

Podnošenje zahtjeva

Ured za izdavanje kartica za digitalni tahograf posluje na adresu Savska cesta 10, Zagreb. U NN br. 72/09 objavljena je Odluka o visini cijene za izdavanje memorijskih kartica za digitalne tahografe temeljem koje cijena iznosi 535,00 kn (PDV ukljucen) pojedinacno za svaku karticu. Odluka je stupila na snagu danom objave. Uplatu je potrebno izvrsiti prije predaje zahtjeva za izdavanje kartice i to na: AKD d.o.o., Savska c. 10, Zagreb, IBAN HR6623400091510385556, poziv na broj 97 - OIB podnositelja zahtjeva.

Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. odlukom je Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatska dobila javnu ovlast za izdavanje memorijskih kartica za digitalne tahografe na način određen Zakonom o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, NN 75/13.


Digitalni tahograf obveza je propisana za sve članice EU a koju je Republika Hrvatska kao potpisnica Europskog sporazuma o radu posade na vozilima koji obavljaju međunarodni cestovni prijevoz (AETR) preuzela još 2009. godine. Članakom 3. Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (NN 75/13) određeno je tko mora imati ugrađen digitalni tahograf, odnosno tko je sve u sustavu nadzora radnog vremena mobilnih radnika obveznik posjedovanja personalizirane pametne kartice.

VIŠE..

  • Ured digitalnog tahografa od 16.11.2015. posluje sa strankama na novoj adresi, SAVSKA 28/I kat (ulaz AKD-ZASTITE/tramvajska stanica CIBONA), radnim danom od 8.00 do 16.00 sati.

VIŠE..