Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o.

Hrvatski | English


Digitalni tahograf

Podnošenje zahtjeva

Ured za izdavanje kartica za digitalni tahograf posluje na adresi Kranjčevićeva 5/II. kat, Zagreb. Temeljem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju memorijskih kartica (NN 17/15) određena je cijena za izdavanje memorijskih kartica za digitalne tahografe u iznosu od 428,00 kn (535,00 kn s uključenim PDV-om) u redovnom postupku izdavanja pojedinačno za svaku karticu, odnosno u iznosu od 608,00 kn (760,00 kn s uključenim PDV-om) u žurnom postupku izdavanja pojedinačno za svaku karticu. Uplatu je potrebno izvršiti prije podnošenja zahtjeva za izdavanje kartice i to na IBAN HR6623400091510385556, poziv na broj 97 - OIB podnositelja zahtjeva.

VAŽNA OBAVIJEST

AKD d.o.o. kao nositelj javne ovlasti za izdavanje
memorijskih kartica tahografa od

17. lipnja 2019.

započinje s izdavanjem kartica tahografa GEN2 za vozače, poduzeća i nadzorna tijela.

Pozivamo sve vozače, zakonske zastupnike prijevoznika (pravne osobe/tvrtke, fizičke osobe/obrtnici i ostale obveznike posjedovanja kartice poduzeća) te službenike nadzornih tijela da zahtjev za izdavanje kartice od navedenog datuma podnose isključivo na novom obrascu, a koji možete naći ovdje:
Zahtjev za izdavanje kartice vozača

Zahtjev za izdavanje kartice poduzeća

Zahtjev za izdavanje kontrolne kartice

Ukoliko nakon navedenog datuma podnosite zahtjev za obnovom ili nadomještanjem, a iz razloga gubitka/krađe, odnosno neispravnosti, dužni ste uz obrazac Zahtjeva priložiti i popunjenu jednu od Izjava, a kako slijedi:
Izjava o gubitku_krađi kartice tahografa

Izjava o neispravnosti_oštećenju_kvaru kartice tahografa

Također, prije podnošenja zahtjeva ste dužni upoznati se i prihvatiti Uvjete korištenja tahografskih kartica. Iste možete naći ovdje:
Uvjeti korištenja tahografskih kartica.OBAVIJEST

AKD d.o.o. kao nositelj javne ovlasti za izdavanje
memorijskih kartica tahografa od

19. travnja 2019.

započinje s izdavanjem kartica radionice GEN2.

Pozivamo sve ovlaštene radionice, odnosno tehničare da
zahtjev za izdavanje kartice radionice podnose isključivo na
novom obrascu a koji možete naći ovdje:

Zahtjev za izdavanje kartice radionice.

Također, prije podnošenja zahtjeva ste dužni upoznati se i
prihvatiti Uvjete korištenja tahografskih kartica. Iste možete
naći ovdje:
Uvjeti korištenja tahografskih kartica.

Napomena: Preuzimanje fotografije i potpisa s vozačke
dozvole bit će omogućeno nakon 15. lipnja 2019.


OBAVIJEST

Ured tahografa od 1. ožujka 2018. posluje na lokaciji:
Kranjčevićeva ul. 5/II. kat (Trešnjevka sjever), 10 000 Zagreb

Uredovno vrijeme: od ponedjeljka do petka, od 8.00 do 16.00
Kontakt broj telefona:
+385 1 3015 555
+385 1 4836 710
+385 98 9810 388
e-mail adresa: pametni-tahograf@akd.hr

Poštu adresirati na:
AKD URED TAHOGRAFA,
Kranjčevićeva 5/II. kat, 10000 Zagreb

Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. odlukom je Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatska dobila javnu ovlast za izdavanje memorijskih kartica za digitalne tahografe na način određen Zakonom o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, NN 75/13.


Digitalni tahograf obveza je propisana za sve članice EU a koju je Republika Hrvatska kao potpisnica Europskog sporazuma o radu posade na vozilima koji obavljaju međunarodni cestovni prijevoz (AETR) preuzela još 2009. godine. Članakom 3. Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (NN 75/13) određeno je tko mora imati ugrađen digitalni tahograf, odnosno tko je sve u sustavu nadzora radnog vremena mobilnih radnika obveznik posjedovanja personalizirane pametne kartice.

VIšE..